Agrosak Produkcja Sp. z o.o.

Informacja ogólna

Agrosak Produkcja Sp. z o.o.

Nasza firma Agrosak produkcja Sp.z o.o. została założona w 2023 roku. Od dnia 3 stycznia 2024, zajmuje się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych, kontynuując dotychczasową produkcję Agrosak S.A.

Agrosak Produkcja Sp. z o.o.93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228
NIP 7292753329 REGON 527158380
KRS 0001074511 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Produkty

Kontynuujemy produkcję dostępną dotychczas w Agrosak S.A.,

wkrótce na stronie agrosak.pl

Władze spółki

Zarząd
Dariusz Andryszek – Prezes Zarządu