Administratorem danych osobowych jest w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241. .

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

- wykonania umowy sprzedaży usług oferowanych przez w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241 - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

- marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

- finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

- prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241, przez okres 3 lat od zakończenia umowy; 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:

- dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Firmy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Firmę na rzecz Pani/Pana,

- podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 470092297, KRS: 0000058241 danych przysługują następujące prawa:

- dostępu do danych;

- żądania sprostowania danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;

- do przenoszenia danych osobowych.

Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem w Agrosak Spółka Akcyjna z/s w Łodzi, wysyłając oświadczenie na adres: przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, lub wysyłając maila na adres: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Poser une question